بایگانی برچسب: طراحی کاتالوگ، اشتتباهات رایج طراحی کاتالوگ